zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lisewo w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

zamawiający: Gmina Lisewo, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGiI.271.5.2020.PK
wartość: Poniżej progów określonych na podstawie art. 11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 29 września 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę - Zawiadomienie w załączeniu, Podpisano umowę z wybranym wykonawcą  
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Do wszystkich (739kB) pdf
--------------------
Informacja z sesji otwarcia ofert (386kB) pdf
--------------------
Ogłoszenie o zamówieniu (258kB) pdf

SIWZ wraz z Zał. Nr 1 - Nr 6 do SIWZ (11751kB) pdf

Zał. Nr 1 - Nr 6 do SIWZ - wersja WORD (34kB) word

Zał. Nr 7 do SIWZ - Wzór umowy (281kB) pdf

Zał. Nr 8 do SIWZ - Regulamin (4073kB) pdf

Zał. Nr 9 do SIWZ - Szczegółowy sposób (1496kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Paweł Kowal
Opublikował: Paweł Kowal (21 września 2020, 14:54:42)

Ostatnia zmiana: Paweł Kowal (9 kwietnia 2021, 15:20:27)
Zmieniono: Wybrano najkorzystniejszą ofertę - Zawiadomienie w załączeniu, Podpisano umowę z wybranym wykonawcą

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 316