zamówienie na:

Przebudowa i rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie

zamawiający: Gmina Lisewo, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGiI.271.7.2020.PK
wartość: Poniżej progów określonych na podstawie art. 11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 15 stycznia 2021  10:00
wynik postępowania: Podpisano umowę - przetarg rozstrzygnięty.