Przetargi unieważnione z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Świadczenie usług instruktora i trenera osób niepełnosprawnych.

zamawiający: Gmina Lisewo, ul. Chelmińska 2, 86-230 Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg niograniczony
nr sprawy: RGiI.271.1.2020.PK
wartość: Poniżej progów określonych na podstawie art. 11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 14 lutego 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie postępowania - informacja w załączeniu 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)