NULL string(0) ""

Uchwała nr XI/73/2011 RADY GMINY LISEWOz dnia 29 grudnia 2011zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lisewo na lata 2011-2014.Na podstawie art. 226 i 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XI/73/2011
RADY GMINY LISEWO
z dnia 29 grudnia 2011


zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lisewo na lata 2011-2014.

Na podstawie art. 226 i 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) uchwala się, co następuje:


§ 1. W Wieloletniej  Prognozie Finansowej Gminy Lisewo na lata 2011 - 2014, uchwalonej uchwałą Nr III /13/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 grudnia 2010 r. zmienionej:
- uchwałą Nr IV/26/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 31 stycznia 2011 r.,
- uchwałą Nr VI/41/2011 Rady Gminy Lisewo z dnia 31 maja 2011 r.,
- zarządzeniem Nr 38/2011 Wójta Gminy Lisewo z dnia 8 czerwca 2011 r.,
- zarządzeniem Nr 60/2011 Wójta Gminy Lisewo z dnia 18 października 2011 r.,
- zarządzeniem Nr 73/2011 Wójta Gminy Lisewo z dnia 14 grudnia 2011 r.
wprowadza się zmiany:
1) załącznik Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr
   1 do uchwały;
2) załącznik Nr 2 Prognoza kwoty długu na lata 2011 - 2018 otrzymuje brzmienie jak w
   załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 (161kB) pdf

Załącznik nr 2 (15kB) excel

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (3 stycznia 2012, 09:44:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1293