NULL string(0) ""

Uchwała nr VIII/58/11RADY GMINY LISEWOz dnia 21 września 2011wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Chełmnie do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich.Na podstawie art.160 §1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz.1070 i Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 213 poz. 1802, Nr 240 poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273 poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592 z 2007 r., Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112. poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204 poz. 1482, Nr 230 poz. 1698, z 2008 r. Nr 41 poz. 251, Nr 223 poz. 1457, Nr 228 poz. 1507, z 2009 r. Nr 1 poz. 4, Nr 9 poz. 57, Nr 26 poz. 156 i 157, Nr 56 poz. 459, Nr 26 poz. 157, Nr 157, poz. 1241, Nr 178, poz. 1375, Nr 234, poz. 1571, Nr 219, poz. 1706, Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, Nr 205 poz. 1364 oraz z 2011 r. Nr 109 poz. 627 oraz Nr 126 poz. 714) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr VIII/58/11
RADY GMINY LISEWO
z dnia 21 września 2011


wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Chełmnie do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich.

Na podstawie art.160 §1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz.1070 i Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 213 poz. 1802, Nr 240 poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273 poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592 z 2007 r., Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112. poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204 poz. 1482, Nr 230 poz. 1698, z 2008 r. Nr 41 poz. 251, Nr 223 poz. 1457, Nr 228 poz. 1507, z 2009 r. Nr 1 poz. 4, Nr 9 poz. 57, Nr 26 poz. 156 i 157, Nr 56 poz. 459, Nr 26 poz. 157, Nr 157, poz. 1241, Nr 178, poz. 1375, Nr 234, poz. 1571, Nr 219, poz. 1706, Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, Nr 205 poz. 1364 oraz z 2011 r. Nr 109 poz. 627 oraz Nr 126 poz. 714) uchwala się, co następuje:


§ 1. Stwierdza się w głosowaniu tajnym wybór 2 ławników Pani Iwony Elżbiety Behrendt i Pani Elżbiety Więckowskiej do Sądu Rejonowego w Chełmnie  do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich na kadencję 2012 – 2015:

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (9 marca 2012, 12:35:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2137