Uchwała nr XIX/123/2012RADY GMINY LISEWOz dnia 11 października 2012w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Rady Gminy Lisewo w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego.Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. )) oraz § 9 statutu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIX/123/2012
RADY GMINY LISEWO
z dnia 11 października 2012


w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Rady Gminy Lisewo w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego.

Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. )) oraz § 9 statutu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego uchwala się, co następuje:


§ 1. Na  przedstawiciela Rady Gminy Lisewo w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego  wyznacza się:
Radnego – Pana Piotra Golińskiego.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia statutu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (16 października 2012, 15:50:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1769