NULL string(0) ""

Uchwała nr XXII/142/13RADY GMINY LISEWOz dnia 27 lutego 2013w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie za 2012 r.Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175 i Nr 232, poz.1378 oraz z 2012 r. poz. 855 i 1342), art. 121 ust.1 i 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039, Nr 185, poz.1092, z 2012 r. poz. 742 ) oraz uchwały Nr 1/2013 Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie za 2012 r., uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXII/142/13
RADY GMINY LISEWO
z dnia 27 lutego 2013


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie za 2012 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175 i Nr 232, poz.1378 oraz z 2012 r. poz. 855 i 1342), art. 121 ust.1 i 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039, Nr 185, poz.1092, z 2012 r. poz. 742 ) oraz uchwały Nr 1/2013 Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie za 2012 r., uchwala się, co następuje:


§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie za 2012 r.

§ 2. Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie za 2012 r. obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Bilans (77kB) pdf

Rachunek zysków i strat (554kB) pdf

Informacja dodatkowa (93kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (6 marca 2013, 10:37:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1967