Uchwała nr XXVIII/173/2013RADY GMINY LISEWOz dnia 27 listopada 2013uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w ChełmnieNa podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i 645) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVIII/173/2013
RADY GMINY LISEWO
z dnia 27 listopada 2013


uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Chełmnie

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i 645) uchwala się, co następuje:


§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXVI/160/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 września 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Chełmnie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (3 grudnia 2013, 12:39:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 899