NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIX/175/2013RADY GMINY LISEWOz dnia 19 grudnia 2013zmieniająca budżet Gminy Lisewo na 2013 r.Na podstawie art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 i 938) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIX/175/2013
RADY GMINY LISEWO
z dnia 19 grudnia 2013


zmieniająca budżet Gminy Lisewo na 2013 r.

Na podstawie art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 i 938) uchwala się, co następuje:§ 1. W budżecie Gminy Lisewo na 2013 r. uchwalonym uchwałą Nr XXI/133/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 grudnia 2012 r. (Dz.Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2013 r. poz. 413) zmienionym:
- uchwała Nr XXII/141/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 lutego 2013 r.,
- zarządzeniem Nr 9/2013 Wójta Gminy Lisewo z dnia 8 marca 2013 r.,
- uchwałą Nr XXIII/149/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 marca 2013 r.,
- zarządzeniem Nr 16/2013 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 kwietnia 2013 r.,
- zarządzeniem Nr 18/2013 Wójta Gminy Lisewo z dnia 24 maja 2013 r.,
- uchwałą Nr XXIV/155/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 10 czerwca 2013 r.,
- zarządzeniem Nr 22/2013 Wójta Gminy Lisewo z dnia 28 czerwca 2013 r.,
- zarządzeniem Nr 22a/2013 Wójta Gminy Lisewo z dnia 28 czerwca 2013 r.,
- zarządzeniem Nr 27/2013 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 lipca 2013 r.,
- zarządzeniem Nr 28/2013 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 lipca 2013 r.,
- uchwałą Nr XXV/159/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 sierpnia 2013 r.,
- zarządzeniem Nr 40/2013 Wójta Gminy Lisewo z dnia 12 września 2013 r.,
- zarządzeniem Nr 41/2013 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 września 2013 r.,
- zarządzeniem Nr 42/2013 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 września 2013 r.,
- uchwałą Nr XXVII/162/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 października 2013 r.,
- zarządzeniem Nr 50/2013 Wójta Gminy Lisewo z dnia 15 listopada 2013 r.,
- uchwałą Nr XXVIII/174/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 listopada 2013 r.,
- zarządzeniem Nr 54/2013 Wójta Gminy Lisewo z dnia 29 listopada 2013 r.,
wprowadza się zmiany:

1) w § 1:
- łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lisewo na 2013 r. w wysokości 17.290.685,52 zł
  zastępuje się kwotą 17.418.211,62 zł,

- w pkt 1 dochody bieżące w wysokości 16.961.768,52 zł zastępuje się kwotą
  17.089.294,62 zł,

2) w § 2:
- łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Lisewo na 2013 r. w wysokości 16.012.529,52 zł
  zastępuje się kwotą 16.140.055,62 zł,

- w pkt 1 wydatki bieżące w wysokości 15.544.317,52 zł zastępuje się kwotą 
  15.624.231,62 zł,

- w pkt 2 wydatki majątkowe w wysokości 468.212 zł zastępuje się kwotą 515.824 zł
   załącznik Nr 2 - Wydatki, zmienia się jak w załączniku Nr 2 do uchwały;

2) w § 4 załącznik Nr 3 - wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Gminy  
    zmienia się jak w załączniku Nr 3 do uchwały;

3) w § 7:
- w pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.215.845 zł
  zastępuje się kwotą 1.217.076 zł,
  załącznik Nr 6 - Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zmienia się jak w
  załączniku Nr 6 do uchwały,

4) w § 14:

- w pkt 1 załącznik Nr 10 - Plan finansowy dochodów na zadania zlecone zmienia się jak
  w załączniku Nr 10 do uchwały,

- w pkt 2 załącznik Nr 11 - Plan finansowy wydatków na zadania zlecone zmienia się jak
  w załączniku Nr 11 do uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie (95kB) pdf

Dochody (110kB) pdf

Wydatki (146kB) pdf

Inwestycje (98kB) pdf

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone (90kB) pdf

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone (91kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (31 grudnia 2013, 07:59:55)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (31 grudnia 2013, 08:04:24)
Zmieniono: dodano zalaczniki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1014