Uchwała nr IX/63/07RADY GMINY LISEWOz dnia 30 października 2007w sprawie powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lisewie. Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr IX/63/07
RADY GMINY LISEWO
z dnia 30 października 2007


w sprawie powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lisewie.

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125) uchwala się, co następuje:


§ 1. Powołuje się Katarzynę Gostkowską na kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lisewie.
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

metryczka


Opublikował: Joanna Grabowska (5 listopada 2007, 14:48:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1914