NULL string(0) ""

Uchwała nr IX/64/07RADY GMINY LISEWOz dnia 30 października 2007w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie. Na podstawie art. 45 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr IX/64/07
RADY GMINY LISEWO
z dnia 30 października 2007


w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie.

Na podstawie art. 45 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89) uchwala się, co następuje:


§ 1. Powołuje się Radę Społeczną Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie w składzie:
1) Edmund Szymborski                                                     - przewodniczący;
2) Przedstawiciel Wojewody Kujawsko – Pomorskiego            - członek;
3) Maria Adamczyk                                                           - członek;
4) Franciszek Bąk                                                             - członek;
5) Marek Jerzy Szpręglewski                                               - członek.
 
        § 2. Zwołuje się pierwsze posiedzenie Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie w dniu 6.11.2007 r. o godzinie 11 .00 w Urzędzie Gminy w Lisewie.         
 
        § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Joanna Grabowska (5 listopada 2007, 14:51:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2358