Uchwała nr XXXVI/227/2014RADY GMINY LISEWOz dnia 10 listopada 2014w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849), art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz.379 i 1072) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVI/227/2014
RADY GMINY LISEWO
z dnia 10 listopada 2014


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849), art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz.379 i 1072) uchwala się, co następuje:


Treść uchwały wraz z załącznikami (343kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (18 listopada 2014, 15:13:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 728