Uchwała nr I/1/2014RADY GMINY LISEWOz dnia 28 listopada 2014w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy Lisewo.Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr I/1/2014
RADY GMINY LISEWO
z dnia 28 listopada 2014


w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy Lisewo.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) uchwala się, co następuje:


§ 1. Powołuje się Komisję Skrutacyjną dla przeprowadzenia tajnego głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy Lisewo w składzie:
1) radny Marek Edward Góreczny;
2) radny Marcin Szpadziński;
3) radny Marcin Wysocki.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
mgr Witold Jaworski

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (4 grudnia 2014, 07:59:12)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (4 grudnia 2014, 08:30:29)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 958