NULL string(0) ""

Uchwała nr I/2/2014RADY GMINY LISEWOz dnia 28 listopada 2014w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy LisewoNa podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr I/2/2014
RADY GMINY LISEWO
z dnia 28 listopada 2014


w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Lisewo

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) uchwala się, co następuje:


§ 1. Stwierdza się, że w głosowaniu tajnym Rada Gminy Lisewo wybrała Pana Witolda Jaworskiego na Przewodniczącego Rady Gminy Lisewo.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
mgr Witold Jaworski

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (4 grudnia 2014, 08:00:08)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (4 grudnia 2014, 08:30:12)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 792