Uchwała nr I/3/2014RADY GMINY LISEWOz dnia 28 listopada 2014w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy LisewoNa podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), § 7 Statutu Gminy Lisewo (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013 r. Nr 25, poz. 512 i Nr 114, poz. 1626, z 2004 r. Nr 69, poz. 1211, z 2008 r. Nr 124, poz. 1983 oraz z 2009 r. Nr 93, poz. 1598) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr I/3/2014
RADY GMINY LISEWO
z dnia 28 listopada 2014


w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Lisewo

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), § 7 Statutu Gminy Lisewo (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013 r. Nr 25, poz. 512 i Nr 114, poz. 1626, z 2004 r. Nr 69, poz. 1211, z 2008 r. Nr 124, poz. 1983 oraz z 2009 r. Nr 93, poz. 1598) uchwala się, co następuje:


§ 1. Stwierdza się, że w głosowaniu tajnym Rada Gminy Lisewo wybrała na Wiceprzewodniczących Rady Gminy Lisewo:
Panią Annę Dulską,
Pana Marka Szpręglewskiego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
mgr Witold Jaworski

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (4 grudnia 2014, 08:05:03)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (4 grudnia 2014, 08:29:43)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 794