Uchwała nr I/4/2014RADY GMINY LISEWOz dnia 28 listopada 2014w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Lisewo i ustalenia ich liczebności.Na podstawie § 11 Statutu Gminy Lisewo i § 21 ust. 3 Regulaminu Rady Gminy Lisewo stanowiącego załącznik Nr 2 do Statutu Gminy Lisewo (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 25, poz. 512 i Nr 114, poz. 1626, z 2004 r. Nr 69, poz. 1211, z 2008 r. Nr 124, poz. 1983 oraz z 2009 r. Nr 93, poz. 1598) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr I/4/2014
RADY GMINY LISEWO
z dnia 28 listopada 2014


w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Lisewo i ustalenia ich liczebności.

Na podstawie § 11 Statutu Gminy Lisewo i § 21 ust. 3 Regulaminu Rady Gminy Lisewo stanowiącego załącznik Nr 2 do Statutu Gminy Lisewo (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 25, poz. 512 i Nr 114, poz. 1626, z 2004 r. Nr 69, poz. 1211, z 2008 r. Nr 124, poz. 1983 oraz z 2009 r. Nr 93, poz. 1598) uchwala się, co następuje:


§ 1. Powołuje się stałe komisje Rady Gminy Lisewo i ustala się ich liczebność:
1) Komisja Rewizyjna – od 4 do 5 osób;
2) Komisja Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – od 4 do 5 osób;
3) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Młodzieży – od 4 do 5 osób;
4)  Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska – od 4 do 5 osób.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady
                                                                                                         
mgr Witold Jaworski

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (4 grudnia 2014, 08:20:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 748