Uchwała nr I/5/2014RADY GMINY LISEWOz dnia 28 listopada 2014w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Lisewo. Na podstawie § 22 ust. 1 Regulaminu Rady Gminy Lisewo stanowiącego załącznik Nr 2 do Statutu Gminy Lisewo (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 25, poz. 512 i Nr 114, poz. 1626, z 2004 r. Nr 69, poz. 1211, z 2008 r. Nr 124, poz. 1983 oraz z 2009 r. Nr 93, poz. 1598) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr I/5/2014
RADY GMINY LISEWO
z dnia 28 listopada 2014


w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Lisewo.

Na podstawie § 22 ust. 1 Regulaminu Rady Gminy Lisewo stanowiącego załącznik Nr 2 do Statutu Gminy Lisewo (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 25, poz. 512 i Nr 114, poz. 1626, z 2004 r. Nr 69, poz. 1211, z 2008 r. Nr 124, poz. 1983 oraz z 2009 r. Nr 93, poz. 1598) uchwala się, co następuje:


§ 1. Stwierdza się, że w głosowaniu jawnym Rada Gminy wybrała:

1) Radnego Jacka Leszka Mikowskiego na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Budżetu
    i Rozwoju Gospodarczego;

2) Radną Beatę Elżbietę Brzozowską na Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia,
    Spraw Socjalnych i Młodzieży;

3) Radną Elżbietę Lewandowską na  Przewodniczącą Komisji Ładu, Porządku i Ochrony
    Środowiska;

4) Radnego Edmunda Szymborskiego na Przewodniczącego  Komisji Rewizyjnej.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Rady
mgr Witold Jaworski

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (4 grudnia 2014, 08:25:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 766