Uchwała nr I/6/2014RADY GMINY LISEWOz dnia 28 listopada 2014w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Lisewo. Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr I/6/2014
RADY GMINY LISEWO
z dnia 28 listopada 2014


w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Lisewo.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustala się składy osobowe stałych komisji Rady Gminy Lisewo:

1) Komisja Rewizyjna, radni:
Edmund Szymborski, Jacek Leszek Mikowski, Marcin Szpadziński, Adam Wojciech Wojnowski, Marcin Wysocki.

2) Komisja Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, radni:
Jacek Leszek Mikowski, Piotr Jan Goliński, Marek Edward Góreczny, Antoni Kowalski, Elżbieta Lewandowska.

3) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Młodzieży, radni:
Beata Elżbieta Brzozowska, Iwona Kamila Dobosz, Anna Maria Dulska, Marek Szpręglewski, Aleksandra Barbara Uchacz.

4) Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska, radni:
Elżbieta Lewandowska, Marek Edward Góreczny, Antoni Kowalski, Marcin Szpadziński, Edmund Szymborski.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
                                                                                                       Przewodniczący Rady
                                                                                                         
                                                                                                       mgr Witold Jaworski

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (4 grudnia 2014, 08:28:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 898