Uchwała nr I/8/2014RADY GMINY LISEWOz dnia 28 listopada 2014w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Gminy Lisewo w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego.Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. 379 i 1072), § 9 i § 10 Statutu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego (Dz.Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2012 r. poz. 3680) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr I/8/2014
RADY GMINY LISEWO
z dnia 28 listopada 2014


w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Gminy Lisewo w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego.

Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. 379 i 1072), § 9 i § 10 Statutu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego (Dz.Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2012 r. poz. 3680) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyznacza się radnego Edmunda Szymborskiego na  przedstawiciela Rady Gminy Lisewo w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
mgr Witold Jaworski

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (5 grudnia 2014, 08:52:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 925