Uchwała nr IV/15/2014RADY GMINY LISEWOz dnia 29 grudnia 2014w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Lisewo na 2015 r.Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) § 22 ust. 4 Regulaminu Rady Gminy Lisewo stanowiącego załącznik Nr 2 do Statutu Gminy Lisewo (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2003 r. Nr 25, poz. 512 i Nr 114, poz. 1626, z 2004 r. Nr 69, poz. 1211, z 2008 r. Nr 124, poz. 1983 oraz z 2009 r. Nr 93, poz. 1598), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr IV/15/2014
RADY GMINY LISEWO
z dnia 29 grudnia 2014


w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Lisewo na 2015 r.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) § 22 ust. 4 Regulaminu Rady Gminy Lisewo stanowiącego załącznik Nr 2 do Statutu Gminy Lisewo (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2003 r. Nr 25, poz. 512 i Nr 114, poz. 1626, z 2004 r. Nr 69, poz. 1211, z 2008 r. Nr 124, poz. 1983 oraz z 2009 r. Nr 93, poz. 1598), uchwala się, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się plany pracy komisji stałych Rady Gminy Lisewo na 2015 r.:
1) Plan pracy Komisji Rewizyjnej – załącznik Nr 1 do uchwały;
2) Plan pracy Komisji Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – załącznik Nr 2 do
    uchwały;
3) Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Młodzieży – załącznik Nr 3
    do uchwały;
4) Plan pracy Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska – załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy i Przewodniczącym Komisji.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 (35kB) word

Załącznik nr 2 (27kB) word

Załącznik nr 3 (25kB) word

Załącznik nr 4 (37kB) word
 

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (31 grudnia 2014, 09:30:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 795