Uchwała nr IV/16/2014RADY GMINY LISEWOz dnia 29 grudnia 2014w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 r.Na podstawie § 12 d Statutu Gminy Lisewo (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2003 r. Nr 25, poz. 512 i Nr 114, poz. 1626, z 2004 r. Nr 69, poz. 1211, z 2008 r. Nr 124, poz. 1983 oraz z 2009 r. Nr 93, poz. 1598), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr IV/16/2014
RADY GMINY LISEWO
z dnia 29 grudnia 2014


w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 r.

Na podstawie § 12 d Statutu Gminy Lisewo (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2003 r. Nr 25, poz. 512 i Nr 114, poz. 1626, z 2004 r. Nr 69, poz. 1211, z 2008 r. Nr 124, poz. 1983 oraz z 2009 r. Nr 93, poz. 1598), uchwala się, co następuje:


§ 1. Zatwierdza się plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 r. Plan stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik (134kB) pdf
 
 

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (31 grudnia 2014, 09:33:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 650