NULL string(0) ""

Uchwała nr V/25/2015RADY GMINY LISEWOz dnia 12 lutego 2015w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy i nadaniu jej Statutu.Na podstawie art. 5 b ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr V/25/2015
RADY GMINY LISEWO
z dnia 12 lutego 2015


w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy i nadaniu jej Statutu.

Na podstawie art. 5 b ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) uchwala się, co następuje:


§ 1. Powołuje się Młodzieżową Radę Gminy Lisewo.

§ 2. Nadaje się Statut Młodzieżowej Radzie Gminy Lisewo, który stanowi załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisewo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 (144kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (13 lutego 2015, 15:17:38)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (13 lutego 2015, 15:28:40)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1010