NULL string(0) ""

Uchwała nr XIII/65/2015RADY GMINY LISEWOz dnia 10 listopada 2015w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Lisewo.art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 24 ust. 1 i 9 a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 139) w związku z wnioskiem Gminnych Usług Wodno-Kanalizacyjnych z dnia 26.10.2015 r. o przedłużenie czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lisewo Rada Gminy uchwala co następuje:

Uchwała nr XIII/65/2015
RADY GMINY LISEWO
z dnia 10 listopada 2015


w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Lisewo.

art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 24 ust. 1 i 9 a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 139) w związku z wnioskiem Gminnych Usług Wodno-Kanalizacyjnych z dnia 26.10.2015 r. o przedłużenie czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lisewo Rada Gminy uchwala co następuje:


Treść uchwały (184kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (13 listopada 2015, 15:04:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 546