Uchwała nr XIII/64/2015RADY GMINY LISEWOz dnia 10 listopada 2015w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849 oraz z 2015 r. poz.528 i poz.774), art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIII/64/2015
RADY GMINY LISEWO
z dnia 10 listopada 2015


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849 oraz z 2015 r. poz.528 i poz.774), art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) uchwala się, co następuje:


Treść uchwały wraz z załącznikami (527kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (13 listopada 2015, 15:07:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 668