Uchwała nr XIII/67/2015RADY GMINY LISEWOz dnia 10 listopada 2015w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2015 - 2020.art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.1515 ) oraz art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1390) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIII/67/2015
RADY GMINY LISEWO
z dnia 10 listopada 2015


w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2015 - 2020.

art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.1515 ) oraz art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1390) uchwala się, co następuje:


Treść uchwały wraz z załącznikami (169kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (16 listopada 2015, 08:49:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 469