Uchwała nr XIV/72/2015RADY GMINY LISEWOz dnia 25 listopada 2015w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art.6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity z 2013 r. poz.1381, Dz. U. z 2014 r. poz. 40) art.6 ust 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2014 r. poz.849 oraz Dz. U. z 2015 r. poz. 528 i poz. 774) art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 roku poz. 465) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIV/72/2015
RADY GMINY LISEWO
z dnia 25 listopada 2015


w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art.6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity z 2013 r. poz.1381, Dz. U. z 2014 r. poz. 40) art.6 ust 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2014 r. poz.849 oraz Dz. U. z 2015 r. poz. 528 i poz. 774) art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 roku poz. 465) uchwala się, co następuje:


Treść uchwały wraz z załącznikami (7700kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (27 listopada 2015, 13:58:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 486