NULL string(0) ""

Uchwała nr XIII/69/2015RADY GMINY LISEWOz dnia 10 listopada 2015w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2015-2021 Na podstawie art. 226 - 227, 228, art. 230 ust. 2 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190 i 1358) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIII/69/2015
RADY GMINY LISEWO
z dnia 10 listopada 2015


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2015-2021

Na podstawie art. 226 - 227, 228, art. 230 ust. 2 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190 i 1358) uchwala się, co następuje:


§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lisewo na lata 2015-2021 uchwalonej
uchwałą Nr IV/12/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 grudnia 2014 r. zmienionej:
- zarządzeniem Nr 2/2015 Wójta Gminy Lisewo z dnia 14 stycznia 2015 r.,
- uchwała Nr VII/36/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 11 czerwca 2015 r.,
- uchwałą Nr VIII/44/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 14 lipca 2015 r.,
- uchwałą Nr XI/56/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 września 2015 r.,
- uchwała Nr XII/61/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 października 2015 r.
 wprowadza się zmiany:

1) załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2021, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały;

2) załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2021, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 (103kB) pdf

Załącznik nr 2 (81kB) pdf

Uzasadnienie (72kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (30 listopada 2015, 09:55:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 484