NULL string(0) ""

Uchwała nr XV/77/2015RADY GMINY LISEWOz dnia 18 grudnia 2015przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Lisewo na 2016 r.art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 poz. 1515 ze zm.) § 22 ust. 4 Regulaminu Rady Gminy Lisewo stanowiącego załącznik Nr 2 do Statutu Gminy Lisewo (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2003 r. Nr 25, poz. 512 i Nr 114, poz. 1626, z 2004 r. Nr 69, poz. 1211, z 2008 r. Nr 124, poz. 1983 oraz z 2009 r. Nr 93, poz. 1598), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XV/77/2015
RADY GMINY LISEWO
z dnia 18 grudnia 2015


przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Lisewo na 2016 r.

art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 poz. 1515 ze zm.) § 22 ust. 4 Regulaminu Rady Gminy Lisewo stanowiącego załącznik Nr 2 do Statutu Gminy Lisewo (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2003 r. Nr 25, poz. 512 i Nr 114, poz. 1626, z 2004 r. Nr 69, poz. 1211, z 2008 r. Nr 124, poz. 1983 oraz z 2009 r. Nr 93, poz. 1598), uchwala się, co następuje:


Treść uchwały (2399kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (31 grudnia 2015, 10:14:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 467