Uchwała nr XV/80/2015RADY GMINY LISEWOz dnia 18 grudnia 2015w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Lisewo.art. 25 ust. 4, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz § 3 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61, poz. 710) oraz § 5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy ( Dz.U. z 2000 r. Nr 66, poz. 800 ze zm.) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XV/80/2015
RADY GMINY LISEWO
z dnia 18 grudnia 2015


w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Lisewo.

art. 25 ust. 4, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz § 3 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61, poz. 710) oraz § 5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy ( Dz.U. z 2000 r. Nr 66, poz. 800 ze zm.) uchwala się co następuje:


Treść uchwały (130kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (31 grudnia 2015, 10:26:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 779