Uchwała nr XV/81/2015RADY GMINY LISEWOz dnia 18 grudnia 2015w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lisewo.art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz. 1515 ze zm.), art.8 ust. 2, art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz.1202), § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2014 poz. 1786) oraz § 14 ust. 3 Statutu Gminy Lisewo (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013 r. Nr 25, poz. 512 i Nr 114, poz. 1626, z 2004 r. Nr 69, poz. 1211, z 2008 r. Nr 124, poz. 1983 oraz z 2009 r. Nr 93, poz. 1598) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XV/81/2015
RADY GMINY LISEWO
z dnia 18 grudnia 2015


w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lisewo.

art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz. 1515 ze zm.), art.8 ust. 2, art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz.1202), § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2014 poz. 1786) oraz § 14 ust. 3 Statutu Gminy Lisewo (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013 r. Nr 25, poz. 512 i Nr 114, poz. 1626, z 2004 r. Nr 69, poz. 1211, z 2008 r. Nr 124, poz. 1983 oraz z 2009 r. Nr 93, poz. 1598) uchwala się, co następuje:


Treść uchwały (125kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (31 grudnia 2015, 10:34:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 561