Uchwała nr XXIV/160/2016Rady Gminy Lisewoz dnia 23 listopada 2016w sprawie Programu współpracy w 2017 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIV/160/2016
Rady Gminy Lisewo
z dnia 23 listopada 2016


w sprawie Programu współpracy w 2017 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


Treść uchwały wraz z załącznikami (3267kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Witold Jaworski
Opublikował: Michał Lewandowski (29 listopada 2016, 15:20:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 432