Uchwała nr XXV/165/2016RADY GMINY LISEWOz dnia 28 grudnia 2016w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 i 1579), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237,art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2016 r. poz.1870 i poz.1984), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1166, z 2015 r. poz. 1485 i z 2016 r. poz. 266, 904,1250 i 1954 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXV/165/2016
RADY GMINY LISEWO
z dnia 28 grudnia 2016


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 i 1579), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237,art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2016 r. poz.1870 i poz.1984), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1166, z 2015 r. poz. 1485 i z 2016 r. poz. 266, 904,1250 i 1954 ) uchwala się, co następuje:


Treść uchwały wraz z załącznikami (2190kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Witold Jaworski
Opublikował: Michał Lewandowski (30 grudnia 2016, 14:36:36)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (30 grudnia 2016, 14:37:26)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 906