Uchwała nr XXV/167/2016RADY GMINY LISEWOz dnia 28 grudnia 2016w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Lisewo na 2017 r.Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 ze zm.) § 22 ust. 4 Regulaminu Rady Gminy Lisewo stanowiącego załącznik Nr 2 do Statutu Gminy Lisewo (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r., poz. 4229), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXV/167/2016
RADY GMINY LISEWO
z dnia 28 grudnia 2016


w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Lisewo na 2017 r.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 ze zm.) § 22 ust. 4 Regulaminu Rady Gminy Lisewo stanowiącego załącznik Nr 2 do Statutu Gminy Lisewo (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r., poz. 4229), uchwala się, co następuje:


Treść uchwały wraz z załącznikami (427kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Witold Jaworski
Opublikował: Michał Lewandowski (30 grudnia 2016, 14:44:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 346