Uchwała nr XXV/168/2016RADY GMINY LISEWOz dnia 28 grudnia 2016w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2017 r.Na podstawie art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ), art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXV/168/2016
RADY GMINY LISEWO
z dnia 28 grudnia 2016


w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2017 r.

Na podstawie art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ), art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


Treść uchwały wraz z załącznikami (288kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Witold Jaworski
Opublikował: Michał Lewandowski (30 grudnia 2016, 14:48:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 368