NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIV/161/2016RADY GMINY LISEWOz dnia 23 listopada 2016w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w Sołectwie LipienekNa podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) i § 10, § 11, § 32, § 33 Statutu Sołectwa Lipienek stanowiącego załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXI/150/05 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Lisewo (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr 56, poz, 1090) uchwala co następuje:

Uchwała nr XXIV/161/2016
RADY GMINY LISEWO
z dnia 23 listopada 2016


w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w Sołectwie Lipienek

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) i § 10, § 11, § 32, § 33 Statutu Sołectwa Lipienek stanowiącego załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXI/150/05 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Lisewo (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr 56, poz, 1090) uchwala co następuje:


Treść uchwały (344kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Witold Jaworski
Opublikował: Michał Lewandowski (7 marca 2017, 12:29:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 386