Uchwała nr XXXIII/223/2017RADY GMINY LISEWOz dnia 15 listopada 2017w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lisewo na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2025.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), w związku z art. 14, 17 i 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519) oraz art. 3 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r. poz. 1376), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIII/223/2017
RADY GMINY LISEWO
z dnia 15 listopada 2017


w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lisewo na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), w związku z art. 14, 17 i 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519) oraz art. 3 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r. poz. 1376), uchwala się, co następuje:


Treść uchwały wraz z załącznikiem

Program Ochrony Środowiska cz.2

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (17 listopada 2017, 08:33:28)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (5 marca 2020, 14:32:27)
Zmieniono: korekta załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 402