NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXIII/230/2017RADY GMINY LISEWOz dnia 15 listopada 2017w sprawie nabycia nieruchomościNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIII/230/2017
RADY GMINY LISEWO
z dnia 15 listopada 2017


w sprawie nabycia nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność ....... oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 74/32 o powierzchni 0,0400 ha położonej w Kornatowie, objętej księgą wieczystą Nr TO1C/00008100/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chełmnie V Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (17 listopada 2017, 12:32:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 368