Uchwała nr XXXIII/228/2017RADY GMINY LISEWOz dnia 15 listopada 2017w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy LisewoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 4 ust. 1 i 2 w związku z art. 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 poz. 1289) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmnie uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIII/228/2017
RADY GMINY LISEWO
z dnia 15 listopada 2017


w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lisewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 4 ust. 1 i 2 w związku z art. 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 poz. 1289) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmnie uchwala się, co następuje:


Treść uchwały (605kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (17 listopada 2017, 12:38:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 355