Uchwała nr XXXIV/234/2017RADY GMINY LISEWOz dnia 20 grudnia 2017w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2018 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237,art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. U z 2017 r. poz. 2077), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 209 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIV/234/2017
RADY GMINY LISEWO
z dnia 20 grudnia 2017


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237,art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. U z 2017 r. poz. 2077), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 209 ) uchwala się, co następuje:


Treść uchwały wraz z załącznikami

metryczka


Odpowiada za treść: Henryka Świątkowska
Opublikował: Michał Lewandowski (22 grudnia 2017, 15:05:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 882