Uchwała nr XXXIV/238/2017Rady Gminy Lisewoz dnia 20 grudnia 2017w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2018 r.Na podstawie art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ), art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 783 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIV/238/2017
Rady Gminy Lisewo
z dnia 20 grudnia 2017


w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2018 r.

Na podstawie art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ), art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 783 ze zm.) uchwala się, co następuje:


Treść uchwały (4240kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Angelika Lewandowska
Opublikował: Michał Lewandowski (27 grudnia 2017, 11:15:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 329