NULL string(0) ""

Uchwała nr XVII/133/08Rady Gminy Lisewoz dnia 29 października 2008w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. Na podstawie art. art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 |i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 oraz z 2008 Nr 134, poz. 850) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVII/133/08
Rady Gminy Lisewo
z dnia 29 października 2008


w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Na podstawie art. art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 |i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 oraz z 2008 Nr 134, poz. 850) uchwala się, co następuje:


           § 1. Upoważnia się kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych wynikających z wykonywania ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
 
           § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

metryczka


Opublikował: Joanna Grabowska (5 listopada 2008, 08:44:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2678