Uchwała nr XVII/135/08Rady Gminy Lisewoz dnia 29 października 2008w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla jednostki budżetowej Gminne Usługi Wodno – Kanalizacyjne. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) na wniosek jednostki budżetowej Gminne Usługi Wodno – Kanalizacyjne uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVII/135/08
Rady Gminy Lisewo
z dnia 29 października 2008


w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla jednostki budżetowej Gminne Usługi Wodno – Kanalizacyjne.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) na wniosek jednostki budżetowej Gminne Usługi Wodno – Kanalizacyjne uchwala się, co następuje:


     § 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla jednostki budżetowej Gminne Usługi Wodno – Kanalizacyjne na okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
Taryfy stanowią załącznik do uchwały.
 
     §   2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
załącznik (227kB) word

metryczka


Opublikował: Joanna Grabowska (5 listopada 2008, 09:12:29)

Ostatnia zmiana: Joanna Grabowska (5 listopada 2008, 09:25:02)
Zmieniono: dod. zał.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1631