Uchwała nr II /14/2018RADY GMINY LISEWOz dnia 27 listopada 2018w sprawie Programu współpracy w 2019 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieNa podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr II /14/2018
RADY GMINY LISEWO
z dnia 27 listopada 2018


w sprawie Programu współpracy w 2019 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


Treść uchwały wraz z załącznikiem (3309kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (30 listopada 2018, 08:28:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 324