NULL string(0) ""

Uchwała nr III/17/2018RADY GMINY LISEWOz dnia 20 grudnia 2018w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2019 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r, poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237,art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2018 r, poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693 ), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1560 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr III/17/2018
RADY GMINY LISEWO
z dnia 20 grudnia 2018


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r, poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237,art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2018 r, poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693 ), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1560 ) uchwala się, co następuje:


Treść uchwały wraz z załącznikami

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (3 stycznia 2019, 08:52:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 953