NULL string(0) ""

Uchwała nr III/19/2018RADY GMINY LISEWOz dnia 20 grudnia 2018w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Na podstawie art. 6j ust. 2, art. 6k ust. 2, 2a i 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, poz. 1629) oraz art.18 ust. 2 pkt 8 i 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr III/19/2018
RADY GMINY LISEWO
z dnia 20 grudnia 2018


w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Na podstawie art. 6j ust. 2, art. 6k ust. 2, 2a i 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, poz. 1629) oraz art.18 ust. 2 pkt 8 i 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), uchwala się, co następuje:


Treść uchwały wraz z załącznikami (703kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (3 stycznia 2019, 09:16:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 323