Uchwała nr III/24/2018RADY GMINY LISEWOz dnia 20 grudnia 2018w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku dzieci i uczniów ,,Pomoc gminy w zakresie zapewnienia posiłku w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, poz. 1693), rozdziału III.1.3. Wieloletniego Rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 stanowiącego załącznik do Uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007). uchwala się, co następuje:

Uchwała nr III/24/2018
RADY GMINY LISEWO
z dnia 20 grudnia 2018


w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku dzieci i uczniów ,,Pomoc gminy w zakresie zapewnienia posiłku w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, poz. 1693), rozdziału III.1.3. Wieloletniego Rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 stanowiącego załącznik do Uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007). uchwala się, co następuje:


Treść uchwały wraz z załącznikiem (1374kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (3 stycznia 2019, 09:26:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 270