Uchwała nr III/20/2018RADY GMINY LISEWOz dnia 20 grudnia 2018w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2019 r.Na podstawie art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2137), art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2018 r. poz. 1030) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr III/20/2018
RADY GMINY LISEWO
z dnia 20 grudnia 2018


w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2019 r.

Na podstawie art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2137), art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2018 r. poz. 1030) uchwala się, co następuje:


Treść uchwały wraz z załącznikiem (7289kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (3 stycznia 2019, 09:36:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 280