Uchwała nr III/21/2018RADY GMINY LISEWOz dnia 20 grudnia 2018w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Lisewo na 2019 r.Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) § 22 ust. 4 Regulaminu Rady Gminy Lisewo stanowiącego załącznik Nr 2 do Statutu Gminy Lisewo (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 4229 z 2018 r. poz. 4612), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr III/21/2018
RADY GMINY LISEWO
z dnia 20 grudnia 2018


w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Lisewo na 2019 r.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) § 22 ust. 4 Regulaminu Rady Gminy Lisewo stanowiącego załącznik Nr 2 do Statutu Gminy Lisewo (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 4229 z 2018 r. poz. 4612), uchwala się, co następuje:


Treść uchwały wraz z załącznikami (2735kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (3 stycznia 2019, 09:42:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 289