Uchwała nr XIII/81/2019RADY GMINY LISEWOz dnia 6 listopada 2019w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalneNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz.1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815), oraz art. 6j ust. 2, art. 6k ust. 2, 2a i 3, 4a ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIII/81/2019
RADY GMINY LISEWO
z dnia 6 listopada 2019


w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz.1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815), oraz art. 6j ust. 2, art. 6k ust. 2, 2a i 3, 4a ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) uchwala się, co następuje:


Treść uchwały (832kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (8 listopada 2019, 15:10:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 330