Uchwała nr XIII/82/2019RADY GMINY LISEWOz dnia 6 listopada 2019w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomościNa podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz.1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815), oraz art. 6m, 6n ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIII/82/2019
RADY GMINY LISEWO
z dnia 6 listopada 2019


w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz.1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815), oraz art. 6m, 6n ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) uchwala się, co następuje:


Treść uchwały wraz załącznikami (4282kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (8 listopada 2019, 15:11:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 270